grb grb titular
kalendar

Rasporedi

Svibanj 2024.

Datum Dan Vrijeme Nakana Liturgijski kalendar
1.05. srijeda 10:00 kapelica sv. Josipa:
+ Drago, Dragutin, Ana Žilavec;
Gabrijel, Terezija, Sonja, Ivan Sabo
Josip radnik
2.05. četvrtak 19:00 svibanjska pobožnost
+ Julijana Horvat;
Stjepan Peras
Atanazije b. cn.
3.05. petak 19:00 svibanjska pobožnost
+ Franjo, Marija Sobočan;
Mijo, Agata Novak
Filip i Jakov app.
4.05. subota 17:00 župna - firma Florijan
5.05. nedjelja 8:00 župna 6. uskrsna
10:00 + Đuro, Vinko, Terezija, Ana Nerer;
Melkior, Marija Barat
6.05. ponedjeljak 19:00 svibanjska pobožnost
+ Martin, Marija Šinko;
Ignac, Bernarda Turk
7.05. utorak 19:00 svibanjska pobožnost
+ Ivan Sabo
8.05. srijeda 19:00 svibanjska pobožnost
+ Ivan, rod. Šoltić
9.05. četvrtak 19:00 svibanjska pobožnost
+ Tomo, Marija, Mira Nedeljko;
Damir, ob. Schveibert;
Ivica Sabo
Uzašašće
10.05. petak 19:00 svibanjska pobožnost
+ Ivan, Veronika Rihtarec;
Ivan Tuksar;
Zvonko Bogdan
11.05. subota 17:00 krštenje (Jakov Jurišić)
19:00 svibanjska pobožnost
+ Petar, Elizabeta Terek;
Franjo, Dejan, rod. Žganec
12.05. nedjelja 8:00 župna 7. uskrsna
10:00 + Jelena, ob. Tomšić
13.05. ponedjeljak 19:00 svibanjska pobožnost
+ Gabrijel, ob. Novak, Šilec
14.05. utorak 19:00 svibanjska pobožnost
+ Rudolf, ob. Glavina, Jambrošić
Matija ap.
15.05. srijeda 19:00 svibanjska pobožnost
+ Jakov, Kaja Vidović;
Martin, Marija Vuković
16.05. četvrtak 19:00 svibanjska pobožnost
* na čast sv. Leopoldu (mr)
17.05. petak 17:30
18:00
svibanjska pobožnost
+ Marija, Franjo Leskovec
18.05. subota 19:00 svibanjska pobožnost
+ Ana, Matija Novak;
Vladimir Kuzma;
Rajko Majsen
19.05. nedjelja 8:00 župna Duhovi
10:00 + Branko, rod. Matuza, Rob;
Dušanka Šimunić;
Željko Matuza;
Julika Rob
20.05. ponedjeljak 9:00 kapelica G. Lurdske:
+ Antun, Agata, Dragutin Tot
BDM Majka Crkve
21.05. utorak 19:00 svibanjska pobožnost
+ Stjepan, rod. Rob;
Marija, Franjo Sobočan;
Filomena, Stjepan Bogdan
22.05. srijeda 19:00 svibanjska pobožnost
+ Ana, Stjepan, Josip, Marija Rihtarec
23.05. četvrtak 19:00 svibanjska pobožnost
+ Monika, Luka, Angela Brodar;
Emilija, Ivan, Mladen David
24.05. petak 19:00 svibanjska pobožnost
+ ob. Herman, Kozar, Strnad, Trstenjak
25.05. subota 18:00 svibanjska pobožnost
+ Monika, Florijan Klobučarić;
Alojz Ditrih
26.05. nedjelja 8:00 župna Presv. Trojstvo
10:00 + Antun Mađarić
27.05. ponedjeljak 19:00 svibanjska pobožnost
+ Marijan Lovrenčić;
Stjepan Barat
28.05. utorak 19:00 svibanjska pobožnost
+ Petar Antolašić
Posveta vž. katedrale
29.05. srijeda 19:00 svibanjska pobožnost
+ Marija, Josip, Ružica Čalopa;
Ruža Sakač;
Ilonka Posedi;
August, Rajka Majsen;
Marija Lerant;
Slavko Srnec;
Barbara Bračko;
Ema Štebih;
Ruža Žilavec
30.05. četvrtak 9:00 župna Tijelovo
31.05. petak 19:00 svibanjska pobožnost
+ ob. Nemec, Horvat, Goričanec, Karlovčec
Pohod BDM

Lipanj 2024.

Datum Dan Vrijeme Nakana Liturgijski kalendar
1.06. subota 8:00 + Ivanka Trstenjak;
Katarina, Josip Stojko
Justin
2.06. nedjelja 8:00 župna 9. ned. kroz godinu
10:00 + Antun, Katarina, Antun, ob Čanadi
3.06. ponedjeljak 8:00 + Julijana, Hinko Horvat;
Irena, Antun Jambor
Karlo Lwanga i dr. mčč.
4.06. utorak 8:00 + Dragutin, Draga Rihtarec
5.06. srijeda 8:00 + Franjo, Marija Zadravec;
Roza, Ivan Perčić;
Đurđica, Matija Petkovšek
Bonifacije b. mč.
6.06. četvrtak 8:00 + Stanko Sitar;
Florijan Bobičanec;
Marija, ob. Kerovec;
Agata, Đuro Ratajec
7.06. petak 8:00 * na čast i slavu Srcu Isusovu (mr) Presv. Srce Isusovo
8.06. subota 8:00 + Anđela, Franjo, Bartol, Marija Tarandek;
Katarina, Đuro Vuk;
Terezija, Ivan Žignić
Bezgr. srce Marijino
9.06. nedjelja 8:00 župna 10. ned. kroz godinu
10:00 + Noel Hren
10.06. ponedjeljak 8:00 + Franciska, Petar Hertarić;
ob. Barat
11.06. utorak 8:00 + Roman, ob. Žibek, Zanjković, Horvat, Šinko, Potočan, Žabot Barnaba ap.
12.06. srijeda 8:00 + ob. Novak, Matijašević, Koprivec
13.06. četvrtak 8:00 + Ivan, Katarina Radiković;
Antun, Terezija, Noel Hren
Antun Padovanski pb. cn.
14.06. petak 8:00 + Rozalija, Katica, Đuro Barat;
Damir, Davor, Zlatko Kovačić
15.06. subota 8:00 + Ivan, Marija, Josip Terek
16:00 krštenje (Borna Štih Božić)
17:00 krštenje (Evelin Rajf)
16.06. nedjelja 8:00 župna 11. ned. kroz godinu
10:00 + Dragutin, Drago Žilavec;
Marija, Stjepan, Franjo Ružić;
ob. Kralj
17.06. ponedjeljak 8:00 + Antun, Franciska Rajf;
Ignac, Elizabeta Tkalec
18.06. utorak 8:00 + Dunja, Predrag, Antun Horvat;
ob. Premuš, Nađ
19.06. srijeda 8:00 + Ivan, Elizabeta, Petar, Elizabeta Terek;
Ivan, Katarina Rožman;
Franjo, Marija Turk
20.06. četvrtak 8:00 + ob. Strahija, Tuksar
21.06. petak 8:00 + ob. Turk, Šimunić, Orehovec, Vincetić Alojzije Gonzaga rd.
22.06. subota 8:00 + Stanislav Tomanić;
Marijan, Josip, Julijana Jambor
23.06. nedjelja 8:00 župna 12. ned. kroz godinu
10:00 + Cvetko Pahor;
Antun, Katarina, ob. Krištofić, Balog;
Dragutin Šoković
24.06. ponedjeljak 19:00 + Ivan, Marija, Ivan, Branko Konc Rođenje Ivana Krstitelja
25.06. utorak 19:00 + Mihael Sakač
26.06. srijeda 19:00 + Ignac Sklepić
27.06. četvrtak 11:00 župna sv. Ladislav
28.06. petak 8:00 + Franjo, Eva Golubić;
Matija, Verona, Terezija Sobočan;
Ivan Vuk;
August Sabolić
Irenej mč.
29.06. subota Petar i Pavao app.
30.06. nedjelja 8:00 zahvalnica - 50. godina braka 13. ned. kroz godinu
10:00 + Franjo, Dejan Žganec;
Petar, Elizabeta Terek

Raspored misa

Cjelomjesečni raspored vam je na raspolaganju, tako da možete vidjeti kada su upisane misne nakane, a koji su termini još slobodni.

Za obrede i sakramente krštenja i vjenčanja na vrijeme kontaktirati župnika radi dogovora.