grb grb titular
kalendar

Rasporedi

Prosinac 2022.

Datum Dan Vrijeme Nakana Liturgijski kalendar
1.12. četvrtak 6:00 + Marija, Klara, Ivan Tropša;
Klara, Antun Radiković
2.12. petak 6:00 + Ivan Antolović
3.12. subota 18:00 + Drago, Ana, Dragutin Žilavec;
Terezija, Gabrijel, Sonja Sabo
Franjo Ksaverski
4.12. nedjelja 6:00 župna 2. ned. došašća
10:00 + Zdravko Trstenjak
5.12. ponedjeljak 6:00 + Sabina, Ivan Šinko
6.12. utorak 6:00 + Mijo, Elizabeta Podvez
7.12. srijeda 6:00 * nakana (av) Ambrozije
8.12. četvrtak 6:00 * na čast MB (nb) Bezgrešno začeće BDM
9.12. petak 6:00 + Dragutin, Antun Tot
10.12. subota 6:00 + ob. Perhoč, Kukovec, Pintarić
11.12. nedjelja 6:00 župna 3. ned. došašća
10:00 + Josip, rod. Jepure, Mikac
12.12. ponedjeljak 6:00 * zahvalnica (žlj) Nikola Tavelić
13.12. utorak 8:00 klanjanje (izlaganje) Lucija
11:00 župna
17:00 klanjanje (završetak)
14.12. srijeda 6:00 + Franjo Rajh Ivan od Križa
15.12. četvrtak 6:00 * nakana (ip)
16.12. petak 6:00 + Ignac, Luka, Anđela Deban
17.12. subota 6:00 + Katarina, Ivan Radiković;
Antun, Terezija Hren
18.12. nedjelja 6:00 župna 4. ned. došašća
10:00 + Zlatica, Mirko Šubić
19.12. ponedjeljak 6:00 * nakana (av)
20.12. utorak 6:00 + August Varga
21.12. srijeda 6:00 + Julija, Antun Herman;
ob. Kutnjak
22.12. četvrtak 6:00 + Marija, Valentin Žganec;
Franjo Turk
23.12. petak 6:00 * za bolesne i umiruće (rč)
24.12. subota 23:30 ponoćka Badnjak
25.12. nedjelja 8:00 župna Božić
10:00 + Stjepan Rob
26.12. ponedjeljak 8:00 + Draga Rihtarec Stjepan prvomučenik
27.12. utorak 8:00 * nakana (ip) Ivan ap.ev.
28.12. srijeda 8:00 + Mira Nedeljko Nevina dječica mčč.
29.12. četvrtak 8:00 + Ivan Radiković 5. dan božićne osmine
30.12. petak 8:00 + Stjepan, Katarina, Josip, Marijom Ščavničar;
Ivan, Marija, Ksenija Mesarić;
Ana, Josip Bistrović;
Bernardica, Darko Jurinić
Sveta obitelj
31.12. subota 17:00 * zahvalnica 7. dan božićne osmine

Raspored misa

Cjelomjesečni raspored vam je na raspolaganju, tako da možete vidjeti kada su upisane misne nakane, a koji su termini još slobodni.

Za obrede i sakramente krštenja i vjenčanja na vrijeme kontaktirati župnika radi dogovora.