grb grb titular
kalendar

Rasporedi

Studeni 2023.

Datum Dan Vrijeme Nakana Liturgijski kalendar
1.11. srijeda 10:00 župna Svi sveti
14:00 blagoslov groblja
2.11. četvrtak 8:00 + ob. Kontrec, Sabo Dušni dan
3.11. petak 8:00 + ob. Varga, Majerić, Levačić
4.11. subota 8:00 + Franciska, br. i rod. Rode Karlo Boromejski b.
5.11. nedjelja 8:00 župna 31. ned. kroz godinu
10:00 + Vladimir, Franciska, ob. Peras, Kralj
6.11. ponedjeljak 8:00 + Josip, Katarina, Josip, Ignac, Julijana, Ignac, Marija Filipan;
Marija, Stjepan, Ignac, Katarina Čuček;
Lucija, Andrija Polanec;
Josip, Katarina, Martin, Ana Stojko;
Kata, Marko Kaurinović
7.11. utorak 8:00 + Rudolf, Magdalena Turk;
Đuro, Katarina Zadravec
8.11. srijeda 8:00 + Dunja, Predrag, Antun Horvat;
ob. Premuš, Topolnik
9.11. četvrtak 8:00 + Mario, ob. Majhen;
Marko, Smiljan Modlic
Posveta Lateranske bazilike
10.11. petak 8:00 + Katarina, ob. Grof, Čurin, Radiković, Gojnik Leon Veliki pp. cn.
11.11. subota 8:00 + Josip, Veronika, Franjica, Luka Vuri;
Marija, Franjo, dj. Jurović
Martin Tourski b.
12.11. nedjelja 8:00 župna 32. kroz godinu
10:00 + Silvija Oletić;
Nikola Škvorc
13.11. ponedjeljak 8:00 + Mirko, Zlatica, Franjo Šubić
14.11. utorak 8:00 + Mirjana Mučić;
Andrija, Ladislav, Rozalija Tarandek;
Ignac, Verona Strnad
Nikola Tavelić pb. mč.
15.11. srijeda 8:00 + Marijan, Stjepan, Marija, Branko Marodi;
Stjepan. Marija, Vendel Gerenčer
16.11. četvrtak 8:00 * nakana (jk)
17.11. petak 17:00 * misa za stradale u Vukovaru Elizabeta Ugarska rd.
18.11. subota 8:00 + Pavel Jakab
19.11. nedjelja 8:00 župna 33. kroz godinu
10:00 + Milivoj Šardi
20.11. ponedjeljak 8:00 + Franjo Tarandek
21.11. utorak 8:00 + Emilija, Ignac, Jasenka Šalari;
Antun Vraničar
Prikazanje BDM
22.11. srijeda 17:00 + Đuro, Cecilija Rihtarec Cecilija dj. mč.
23.11. četvrtak 8:00 + ob. Kovačić, Sakač
24.11. petak 8:00 + Franjo (st.), * Franjo (ml.) Turk Andrija Dung-lac pb. i dr. mčč.
25.11. subota 8:00 + Franjo, Marija Zadravec;
Stjepan Barat
26.11. nedjelja 8:00 župna Krist Kralj
10:00 + Franjo Lepen
27.11. ponedjeljak 8:00 * nakana (ip)
28.11. utorak 8:00 + Ivan Karlovčec
29.11. srijeda 8:00 * nakana (SmK)
30.11. četvrtak 8:00 + Nadica, Mirko Perčić Andrija ap.

Prosinac 2023.

Datum Dan Vrijeme Nakana Liturgijski kalendar
1.12. petak 8:00 + Marija, Klara, Ivan Tropša
2.12. subota 8:00 + Ana, Drago, Dragutin Žilavec;
Gabrijel, Terezija, Sonja, Ivan Sabo
Franjo Ksaverski pb.
15:00 krštenje (Melodi Zobić)
16:00 krštenje (Franko Tomašić)
3.12. nedjelja 6:00 župna 1. ned. došašća
10:00 + Zdravko, Mimika, Ivan Trstenjak;
Franjo Stojko
4.12. ponedjeljak 9:00 sv. Barbara, zaštitnica rudara
+ Barbara, Ivan Srpak
Barbara dj. mč.
5.12. utorak 6:00 + Smiljan Kožul;
duše u čistilištu (mr)
6.12. srijeda 6:00 + Luka, Julijana Sabo;
Franjo Major;
Ivan, Margareta, Branka Liklin
7.12. četvrtak 6:00 + Dragica Mesarić Ambrozije b. cn.
8.12. petak 6:00 + Božica, Stjepan (Pišta) Mađarić Bezgrešno začeće BDM
9.12. subota 6:00 + Josip, ob. Jepure, Mikac
10.12. nedjelja 6:00 župna 2. ned. došašća
10:00 + Ivo Brizo
11.12. ponedjeljak 6:00 + ob. Perhoč, Kukovec, Pintarić
12.12. utorak 6:00 + Hugo Zadravec
13.12. srijeda 8:00 župno klanjanje - početak Lucija
11:00 župna
17:00 župno klanjanje - završetak
14.12. četvrtak 6:00 + Ignac, Luka, Anđela Deban
15.12. petak 6:00 + Josip Rihtarec
16.12. subota 6:00 + ob. Rožman, Šprajc
17.12. nedjelja 6:00 župna 3. ned. došašća
10:00 + Mirko, Zlatica Šubić
18.12. ponedjeljak 6:00 + Terezija, Antun, Noel Hren;
Ivan Katarina Radiković
19.12. utorak 6:00 + Emil Valentinčić;
Walter Meier;
Sabina Sabo;
Katarina Rob
20.12. srijeda 6:00 * nakana (jk)
21.12. četvrtak 6:00 + Barbara Veseli
22.12. petak 6:00 + Elizabeta Halas;
Franjo, Anđela Tarandek
23.12. subota 6:00 + Antun, Julija, ob. Herman, Kutnjak;
Miroslav, Damir, Sonja Rajf;
Ivan Barišić
24.12. nedjelja 6:00 župna 4. ned. došašća
10:00 + Draga Rihtarec
25.12. ponedjeljak 8:00 župna BOŽIĆ
10:00 + ob. Domjanić, Ožbolt
26.12. utorak 8:00 + Valent, Marija Marčelan Stjepan prvomučenik
27.12. srijeda 8:00 + Ivan Radiković Ivan ap. ev.
28.12. četvrtak 8:00 + Draga, Drago Rihtarec Nevina dječica mčč.
29.12. petak 8:00 + ob. Barat, Čalopa, Hertarić, Perčić;
Josip Oletić
5. dan božićne osmine
30.12. subota 8:00 + ob. Ščavničar, Mesarić, Bistrović, Jurinić;
Marija Horvat
6. dan božićne osmine
31.12. nedjelja 8:00 župna Sveta obitelj
10:00 zahvalnica

Raspored misa

Cjelomjesečni raspored vam je na raspolaganju, tako da možete vidjeti kada su upisane misne nakane, a koji su termini još slobodni.

Za obrede i sakramente krštenja i vjenčanja na vrijeme kontaktirati župnika radi dogovora.