grb grb titular
kalendar

Rasporedi

Listopad 2022.

Datum Dan Vrijeme Nakana Liturgijski kalendar
1.10. subota 19:00 + Stjepan Sakač Terezija od Djeteta Isusa dj.cn.
2.10. nedjelja 8:00 župna 27. ned. kroz godinu
10:00 + Josip, Katarina, Josip, Ignac, Julijana, Ignac Filipan;
Marija, Stjepan Čuček;
Lucija, Andrija Polanec;
Katarina Kaurinović
3.10. ponedjeljak 8:00 + Emilija, Franjo Antolović
4.10. utorak 8:00 + Marija, Gašpar, Magdalena Kerovec;
Đuro, Agata Ratajec
Franjo Asiški rd.
5.10. srijeda 8:00 + Marija, Stjepan, Marija, Branko Marodi;
Marija, Stjepan, Wendel Gerenčer
6.10. četvrtak 8:00 + ob. Topolnik, Levačić;
Dragutin Rihtarec;
Marija, Valent Barat
7.10. petak 8:00 + Marija Srečnik BDM od Krunice
8.10. subota 8:00 + Ivanka Trstenjak;
Katarina Stojko
11:00 * krštenje (Fran Blažon)
15:00 * krštenje (Oliver Pahor)
9.10. nedjelja 9:00 + Franjo, rod. Žganec;
Petar Terek
28. ned. kroz godinu
10.10. ponedjeljak 18:00 kapelica sv. Josipa:
listopadska pobožnost
+ Silvija, Josip Oletić
11.10. utorak 18:00 listopadska pobožnost
+ Mira, Tomo, Marija Nedeljko
12.10. srijeda 18:00 listopadska pobožnost
+ Josip, Katarina, Josip, Ignac, Julijana, Ignac Filipan;
Marija, Stjepan Čuček;
Lucija, Andrija Polanec;
Katarina Kaurinović
13.10. četvrtak 18:00 listopadska pobožnost
+ Vinko Glavina; Nada Bedi;
Stjepan Balažic
14.10. petak 18:00 listopadska pobožnost
+ Petar, rod. Terek;
Aleksa, Katarina Čanadi;
Franjo Žganec
15.10. subota 18:00 listopadska pobožnost
+ Augustin Nerer
Terezija Avilska dj.cn.
16.10. nedjelja 8:00 nakana 29. ned. kroz godinu
10:00 + Andrej Šmudla
17.10. ponedjeljak 18:00 listopadska pobožnost
+ Tomo, Marija Nedeljko
Ignacije Antiohijski b.mč.
18.10. utorak 18:00 listopadska pobožnost
+ Stanko Sitar;
Florijan Bobičanec;
Milka, Stjepan Mrazović;
Slavica Adamić
Luka ev.
19.10. srijeda 18:00 listopadska pobožnost
* nakana (ip)
20.10. četvrtak 18:00 listopadska pobožnost
+ ob. Hojsak;
Magdalena Petrović
21.10. petak 18:00 listopadska pobožnost
+ Antun, Jelena Perhoč;
Martin, Jelena Tkalec
22.10. subota 16:30 * vjenčanje (Jurišić + Galinec)
* krštenje (Viktor Jurišić)
Ivan Pavao II pp.
18:00 listopadska pobožnost
+ Margareta, Ivan, Marija Barat
23.10. nedjelja 8:00 župna 30. ned. kroz godinu
10:00 + Milan, Miroslav, ob. Malenica, Jambrošić;
Rudi Glavina
24.10. ponedjeljak 18:00 listopadska pobožnost
+ Barbara, Jakov Horvatić;
Agata, Josip, Stjepan Nedeljko;
Ivan Katarina Belše;
Pavao Rob
25.10. utorak 18:00 listopadska pobožnost
+ Štefanija, Ivan Goričanec
26.10. srijeda 18:00 listopadska pobožnost
+ Cecilija, Ivan, Stjepan, Ivan, Marija, ob. Turk
27.10. četvrtak 18:00 listopadska pobožnost
* nakana (av)
28.10. petak 18:00 listopadska pobožnost
+ Zlatko Zadravec;
Franjo, Franjica Sobočan
Šimun i Juda Tadej app.
29.10. subota 11:00 * krštenje (Maša Levačić)
18:00 listopadska pobožnost
+ Stjepan Barat;
Ivan, Agata Levačić
30.10. nedjelja 8:00 župna 31. ned. kroz godinu
10:00 + Marija Hranilović
31.10. ponedjeljak 18:00 listopadska pobožnost
* nakana (ip)

Raspored misa

Cjelomjesečni raspored vam je na raspolaganju, tako da možete vidjeti kada su upisane misne nakane, a koji su termini još slobodni.

Zbog bolesti župnika prvi tjedan listopada je prilagođen rasporedu svećenika koji dolaze na zamjenu. Nadam se da ćete razumjeti da su izvanredne okolnosti, stoga vam zahvaljujem na razumijevanju...

Za obrede i sakramente krštenja i vjenčanja na vrijeme kontaktirati župnika radi dogovora (prema predviđenim smjernicama).