grb grb titular
obavijest

Slike

Galerija 1

Tema: za vrijeme propovijedi djeca su (i neki maaalo veći;) dobila zadatak nacrtati što u ovom trenutku žele...

Galerija 2

Planirani izgled natkrivenog molitvenog prostora s vanjskim oltarom iza župne crkve.

Galerija 3

Galerija 4

Galerija 2

Vanjski oltar i molitveni prostor

Galerija 1

Što u ovom trenu želim?